Новата геополитическа реалност предизвика преоценка на потреблението на енергийни ресурси и фокус върху сигурността на достъпа до тях. В същото време свързаните с енергийната ефективност и сигурност приоритети попадат в обхвата на Зелена сделка, чиято цел е постигане на конкурентна въглеродно неутрална икономика до 2050 г.

Какви са сценариите за Европа? По-категоричен курс към инвестиции във възобновяеми енергийни източници или застой в битката срещу климатичните промени и преосмисляне на амбициите за европейски зелен преход? Ще има ли реален стимул бизнесът да покрива критериите за екологично, социално и корпоративно управление (ESG), според които наред с рентабилността, основна цел на всяка компания трябва да бъде опазването на природата и създаването на справедлива работна и социална среда?

Във второто издание на специалния проект на dir.bg Real Time Future обобщаваме силните послания от международния форум Green Transition 2022 и продължаваме разговора за формулите за зелено бъдеще с експертни анализи и бизнес истории от България и Европа.

Vision

Посланията от Green Transition 2022 – най-голямото събитие у нас, посветено на Зелената сделка

Изготвена преди 4 години, стратегията за превръщането на Тракия икономическа зона във въглеродно неутрален индустриален парк вече е в ход. Разговаряме с изпълнителния директор на ТИЗ Пламен Панчев за амбициозната програма на зоната да се превърне в напълно зелена привлекателна сила за инвестиции

Как заложените в Зелената сделка политики ще се отразят на развитието на компаниите обяснява Марина Стефанова, директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Софийски университет.

Белгия инвестира милиарди евро в зелена инфраструктура и екотранспорт с комплексна стратегия, която свързва различните мрежи за придвижване.

Принципът “Енергийната ефективност на първо място” вече е твърдо залегнал в европейското законодателство чрез Регламента за управление на Енергийния съюз. Неговото прилагане обаче – в енергийните политики, планирането и инвестициите – остава ограничено. Какво е значението на този принцип за бизнеса, местните власти и гражданите – изяснява Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

ПроКредит Банк подкрепя готовността на бизнеса да инвестира в устойчиви и ефективни проекти и насърчава спазването на ESG стандартите. 30% от общия кредитен портфейл на банката вече е зелен

Сегашните цени на електроенергията и природния газ не позволяват да се произвежда водород, обяснява председателят на Българския атомен форум „Булатом“ Богомил Манчев