Въглеродна независимост

Изготвена преди 4 години, стратегията за превръщането на Тракия икономическа зона във въглеродно неутрален индустриален парк вече е в ход. Разговаряме с изпълнителния директор на ТИЗ Пламен Панчев за амбициозната програма на зоната да се превърне в напълно зелена привлекателна сила за инвестиции

На какъв етап е планът на ТИЗ да задейства като въглеродно неутрален индустриален парк?

Изключително сме удовлетворени, че всички последни инвестиции са обвързани с проектиране и изпълнение на възобновяеми източници на енергия – като соларни паркове и термопомпи например.

Благодарение на нашата стратегия за въглеродно неутрален индустриален парк – ТИЗ-ВНИП – инвеститорите са доволни, че тук има конкретна програма и могат да им се предоставят условия, каквито дори в развитите европейски държави невинаги могат да се осигурят.

Вече превръщаме в реалност и идеята за намаляване използването на питейна вода в промишлеността – заедно с инвеститорите и нашите партньори от ВиК Пловдив и общините, на чиито територии работим.
ТИЗ започна стратегическо сътрудничество със Ситигаз България с цел намаляване на емисиите от CO2 и превръщането на индустриалния парк в напълно „зелен“. Партнираме си повече от 15 години в задоволяване на нуждите от природен газ на многобройните фирми, ситуирани в зоната. Предстоящата програма предвижда постепенно въвеждане на биометан, който се произвежда по специална технология от биогаз и се подава в съществуващата газопроводна мрежа на Ситигаз България ЕАД.

Вторият етап включва разработването и въвеждането първоначално на 10% зелен водород от възобновяем източник (получен чрез електролиза) в мрежите на Ситигаз, с тенденция за увеличаване на количеството след разширяване на газопроводните мрежи и съобразяването им с новите условия за производството на водород. Проектът реално е първият в България и чрез него постепенно ще се въвежда биометан и зелен водород за заводите в ТИЗ.

Вече стартирахме предпроектното проучване за производство на биометан. Тази програма е също инвестиционен проект, изцяло в унисон с европейските директиви за ограничаване на използването на изкопаемите горива. Той е и част от въвеждането на кръгова икономика в ТИЗ, защото ще е свързан с оползотворяването на органичен отпадък, както от компаниите, така и от общините Марица и Раковски. Свързан е и с наш проект за био тор.

Със Ситигаз в момента разработваме и втори проект – за производство на зелен водород на основата на 2 MW соларна централа.

Общата стойност на двата проекта е около 40 млн. лева. Надяваме се те да имат подкрепа от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Каква част от изпълнението на стратегията зависи от работещи държавни мерки за инвестиции в енергийно ефективни технологии? Очаквате ли средства по Плана за възстановяване?

Да, очакваме средства. Много е важно обаче държавата да се намеси и оптимизира административното обслужване на тези проекти и процеси. Защото не може поставянето на соларни панели на покрива на завод да отнема толкова много време. Трябва законодателно да е ясен процесът и да няма възможност персонално някой да го забавя.

Когато всички участници в реализирането на декарбонизацията са мотивирани – ще се случат нещата. Ние не можем да постигнем резултатите, които нашият климатичен пояс и природа ни дават. Не довършихме цялата законодателна рамка, която да улесни проектите. Защото освен финансовото подпомагане, от голямо значение е да се довърши започнатата реформа с лесни и прагматични законодателни решения.

От кои въглеродно неутрални индустриални паркове черпите опит при реализацията на стратегията за въглеродна неутралност?

Как оценявате готовността на работещите в ТИЗ компании да използват зелена енергия? За кои от производствата пътят към въглеродна неутралност ще бъде по-лесен и за кои най-тежък? Кои са предприятията, които вече категорично се развиват в посока захранвани от ВЕИ производства?

Кои са новите инвеститори в последната година, проявяващи интерес към ТИЗ? Какви още производства очаквате да стартират предвид стратегията за въглеродна неутралност? Очаквате ли например повече компании, произвеждащи електрически превозни средства?

Какви са заложените не само технологични, но и социални цели в зелената програма на ТИЗ?

Как пътят към въглеродно-независими индустрии ще направи ТИЗ по-конкурентна, защо е важна тази посока за предприятията и за цялата икономическа среда?

Интервю: Елица Добринова

Интервю с Пламен Панчев

Изпълнителен директор на Тракия икономическа зона