Възобновяемите източници на енергия носят икономически предимства

Възобновяемата енергия става все по-популярна по света и у нас по много причини. Основните от тях са две, разбира се. От една страна е видимият стремеж да се премине към по-малко замърсяващи енергийни ресурси, за да се борим с климатичните промени, но от друга са и икономическите предимства от преминаването към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Целият този процес обаче придоби и един съвсем нов смисъл в сянката на руската инвазия в Украйна и последвалият енергиен шантаж, който показа на много страни по света, че трябва да преосмислят енергийната си сигурност. Това важи особено за бедните страни вносителки на енергия поради икономически причини, но и за Европейския съюз – поради политически.

Възобновяемите енергийни източници могат да помогнат на страните да смекчат негативното социално и икономическо влияние от изменението на климата, да се справят с проблема на нестабилните цени на енергията и като цяло – да намалят разходите за енергия. Как?

Енергия за богати? Не.

Въпреки скептичните мнения по темата, преминаването на енергетиката към по-зелени източници, т.нар. зелен преход, е възможен не само технологично, но и икономически. Всъщност той е по-скоро икономически обусловен, смятат не малко експерти. Осъществимостта на енергийния преход е научно доказана. Това не са имагинерни възможности и технологични решения, които не са имплементирани и не са доказано работещи, както може да твърдят противниците на изоставянето на фосилните горива, подпомогнати от големите производители на такива. Напротив, налични, реални технологии вече демонстрират ефективност в практиката в много държави и общества, в много различни климатични условия. Тоест, в контраст с общоприетото вярване, зелените технологии не са прищявка на богатите и опция само за тези със специфични природни ресурси.

Дори африкански държави, като Мароко и Кения, са сред примерите. Мароко внедрява ВЕИ проекти, които, по данни на Световната банка, в момента се равняват на почти 40% от инсталираните енергийни мощности на страната, и запазват цел те да надхвърлят 50 на сто до 2030 г. Това включва комплекса Noor Ouarzazate – най-големият хелиоконцентратор (вид соларна централа) в света, разположен върху 3000 хектара пустиня и с общ капацитет от 580 MW. В Кения пък близо 80% от електроенергията е произведена от ВЕИ. Това не са богати държави, които се славят с висококачествена инфраструктура или кристално управление, но успяват да го правят възползвайки се от специфичните си ресурси. Има и други примери, като Коста Рика или дори почти съседна на нас Албания. В Балканската държава преобладаващата част от електроенергията се произвежда от ВЕЦ, а сега вече навлизат и вятърни и соларни мощности. Всъщност ВЕИ технологиите са ключови за вдигането на стандарта на живот, а оттам и покупателната способност на отдалечени места, до които няма изградена енергийна или друга инфрастуктура – каквито има много сред развиващите се страни. Защото навсякъде, където има достатъчно слънцегреене, може да се постави фотоволтаик, който да захранва машина или къща.

Африка обаче не ни е толкова важна в случая. Това, което е нужно да знаем, е че ЕС, и в частност България, ще предвижда все повече възможности за финансиране на преминаването на домакинствата към възобновяеми източници на енергия. Така ще бъдат подпомагани дори обществени единици, които нямат възможност сами да направят изцяло инвестицията във фотоволтаици. Това е чудесен начин да се предостави евтина и достъпна и устойчива енергия на енергийно бедни семейства – често такива, които замърсяват въздуха и чрез битово горене.

В други държави вече се подкрепят т.нар. енергийни кооперативи, които позволяват група потребители да се съюзят в една обща система, за по-голяма сигурност и обмен на излишната енергия. Това способства  допълнителното намаляване на индивидуалната инвестиция. Такива кооперативи са налице вече дори в съседна Гърция. Там е изчистен и въпросът с т.нар. виртуално нетно отчитане – консумирането на енергия от възобновяеми източници, които не са инсталирани на мястото на консумация. По този начин много домакинства, които нямат необходимото покривно пространство за производство на соларна енергия, например, все пак могат да притежават проект за възобновяема енергия, който е инсталиран в друга точка на присъединяване и да прихващат консумираната от тях енергия с произведената енергия, все едно е произведена в техни обекти, като заплащат съответните такси за достъп до мрежата.

Достъпна енергия и доход за малките потребители

Дори да не спадате в категорията „енергийно бедни“, ВЕИ технологиите стават все по-достъпни и по-ефективни. Това е важно, защото така се превръщат във възможно решение и за малки потребители, а не само за големи инвеститори и компании. Това важи отново особено за фотоволтацитите. Промените в законодателството, които продължават да бъдат приемани в България, ще позволят на потребителите да се превърнат и в производители на енергия, която ще се връща в мрежата, т.е. ще бъде продавана от тях на бъдещия либерализиран пазар. Така от една страна домакинството или фирмата ще могат да имат достъп до евтина енергия, а от друга – могат дори да печелят допълнително от инсталацията от излишъците през деня или когато потреблението им е по-малко от производството.

Освен, че стават все по-достъпни и се изплащат по-бързо, особено в ситуация на много високи енергийни цени, каквато наблюдаваме в последните месеци, специфична характеристика на соларните инсталации е, че са сравнително прости и лесни за поддръжка и безопасни.

По-ниски и стабилни цени на електроенергията

Независимо дали сте частен клиент, етажна собственост, търговец или промишлено предприятие, преминаването към възобновяеми енергийни източници ви позволява да спестите много пари от сметки за електроенергия – дори на теория да свалите част от режийните си разходи до нула.  Инсталирането на соларен панел и закупуването на друго оборудване може да не е евтино като това да се сдобиете с електрически радиатор да кажем, но не е и чак толкова страшна инвестиция, а в дългосрочен план възобновяемата енергия винаги се изплаща и на практика е по-рентабилна. Имате свободата и да изберете между система, която да покрива почти пълните ви нужди, или такава само за определена част от тях, така че да балансирате между първоначалната инвестиция и дългосрочните ползи.

В същото време с ВЕИ цените на електричеството могат да спаднат и на национално ниво. Чрез изграждането на обширни и многобройни ВЕИ централи и навлизането на свързаните в мрежата домашни производители на възобновяема енергия (т.нар. prosumers или консуматори-производители) различни държави вече постигнат значима част от потреблението им на енергия да е от устойчиви източници. Често за пример за страна, която е въвела много ВЕИ и има работещ енергиен пазар с по-ниски цени, се посочва Германия. Силната либерализация на пазара и насищането с ВЕИ там създава конкурентни цени. Заради все по-малкия размер на инвестицията, домакинствата масово се решават на придобиването на такива мощности. През 2021 г. в Германия разполагаха с инсталирани над  110 ГВт  ВЕИ мощност при дневно потребление от 65 ГВт. Много често се случваше в хубави слънчеви или ветровити дни, когато има свръхпроизводство на електроенергия, борсовите цени на тока да стават дори отрицателни. Икономическият цикъл от първоначалното влагане на средства, през изплащането им, до набирането на достатъчно ресурс за следващата става все по-кратък при ВЕИ, поради което и инсталираните мощности ще стават все повече.

Освен това, тъй като не зависи от цените на изкопаеми горива и други суровини с флуктуираща, политически или икономически зависима себестойност, използването на енергия от възобновяеми източници ще ви осигури много по-точна, стабилна и прогнозируема цена на енергията в дългосрочен план. 

ВЕИ като инвестиция за малки и големи

Ако парцелът ви има разрешение за поставяне на соларни панели или ветрогенератор, цената му неминуемо се вдига – точно както с разликата между имотите в и без регулация.  Да не говорим за ситуацията, в която вече има поставени някакви мощности. Същото важи и за къщи и по-големи жилищни сгради. Самото инсталиране на покривни панели е сериозна инвестиция в енергийна ефективност и независимост, която почва да се оценява все повече от всички инвеститори в недвижимост по света. Дори можете да срещнете в интернет страници от западни държави съвети да си сложите фотоволтаици на покрива, ако искате да продадете по-бързо и по-изгодно жилището си. Логиката е същата, като при инвеститорите, които купуват апартаменти или къщи за ремонт, стягат ги набързо и после ги продават на себестойност, много по-голяма от вложеното в ремонта. Едно проучване в САЩ отпреди 2-3 години показваше, че покривните соларни панели на къщата увеличават стойността ѝ с още 20 долара на всеки долар, който успявате да спестите от сметки за ток.

ВЕИ технологиите и инфраструктурата са и атрактивна цел за професионалните инвеститори. Изключителният растеж и увеличаването на използването на съоръжения и електроцентрали на възобновяема енергия означава печалба за инвеститорите в сектора. Проучванията показват, че влагането в чиста енергия може да намали нестабилността и да увеличи възвръщаемостта на портфолиото, тъй като повишеното търсене и значението на зелената енергия привличат много средства от водещи играчи към бранша.

Създаване на работни места

Енергийният преход се използва от определени политически кръгове в България като плашило за загуба на работни места и дори изцяло на поминък на определени региони. В цял свят обаче той по-скоро се свързва с точно обратното. Създаването на една цяла нова и огромна енергийна инфраструктура няма как да се случи без отварянето на милиони нови работни места.  Осемцифрен брой хора вече работят в сектора на възобновяемата енергия по света и всяка година се добавят още десетки хиляди работни места. Те са и за специалисти с различни професии – за позиции като производство, монтаж, поддръжка, инженеринг, продажби, маркетинг и т.н. Тъй като секторът на зелената енергия ще се развива добре в предстоящото бъдеще, това автоматично означава още по-добри условия за заетост. Поне докато слънцето продължава да грее и вятърът не спре да духа.

Според доклад на World Resources Institute САЩ могат да добавят 4,5 милиона работни места годишно за следващите 10 години, ако инвестират в чиста енергия и стратегии за растеж с ниски въглеродни емисии. Годишният преглед на Международната агенция за възобновяема енергия за 2021 г. предвижда, че глобалните работни места във ВЕИ сектора ще се увеличат от 12 милиона през 2020 г. на 38 милиона до 2030 г. и 43 милиона до 2050 г.

Енергийна независимост

Чувате постоянно лоши прогнози за бъдещето на икономиката и света като цяло. Очакват ни повече катаклизми, повече конфликти, повече нестабилност. Една от ключовите ползи на инсталациите за производство на енергия от възобновяеми източници, е че тя може да се произвежда максимално близо до консуматора. Освен това източниците са безплатни и не могат да бъдат ограничени. Енергията от ВЕИ се очертава като водещата алтернатива ние сами да си набавяме нужното електричество за бизнес и битови нужди. Соларните и вятърни централи и по-малките инсталации се явяват път към енергийна независимост, както на отделния потребител от системата, която да не може да му налага монопол, така и на цели държави, които не разполагат с изкопаеми ресурси. Ситуацията, произтичаща от войната в Украйна, показа много ясно това. Всъщност Европа изостана с прехода си към зелена енергия. Ако той беше вече направен, ЕС нямаше да е подложен на газов и петролен шантаж в момента.

Овладяването на климатичните промени носи икономически ползи

През 2018 г. Индия претърпя икономически загуби от около $13,8 млрд. от горещи вълни, суши, наводнения и бури. Китай загубиха $3 млрд. през 2019 г. заради наводненията и свлачищата от продължителния и интензивен дъждовен сезон. Руската федерация претърпя екстремна гореща вълна и масивни пожари през 2010 г., довели до 55 736 смъртни случая. Този катаклизъм също допринесе за увеличение на световните цени на зърното с над 60% между юни и август същата година. Щетите от наводненията в Пакистан през 2022 г. се оценяват на $30 млрд.  От 1980 г. насам в САЩ пък са преживели 323 метеорологични и климатични бедствия, всяко от които е с общи щети над $1 млрд; общата загуба от тези събития надхвърля 2,19 трилиона, а само а 2021 г. тя е $148 млрд.

Климатичните промени ще направят тези събития все по-чести. Заради извънредните разходи и все по-срещаната загуба на реколта, животът в държави от по-богатата част на света, като нашата, ще поскъпне много, а най-бедните държави могат да станат дори негодни за живеене. Последното пък ще причини големи мигрантски  вълни. В този смисъл абсолютно всички имаме икономическа полза да спрем климатичните промени. А преминаването към възобновяеми източници на енергия е най-добрият познат засега на нас начин това да се случи.