Географските информационни системи от ЕСРИ – двигател за зелена трансформация и устойчивост

ЕСРИ ГИС платформата e приета за стандарт в редица водещи организации: HATO, ООН, Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия, Световната банка, Световната здравна организация и др.

Над 80% от информацията, с която ежедневно работим, се отнася за определено географско местоположение. Именно този факт превръща Географските информационни системи (ГИС) в ключова и незаменима технология за обясняване и анализиране на събития, за прогнозиране на резултати и стратегическо планиране. Със силата на пространствения анализ, ГИС дава възможност на малки и големи организации в публичния сектор, бизнеса, НПО и академията да бъдат по-ефективни, успешни и устойчиви, отключвайки силата на местоположението.

От смекчаване последиците и ускорено възстановяване на електроснабдяването при природни бедствия, през анализ и управление на веригите на доставки, до намаляване на ефектите от градските топлинни острови – приложенията на ГИС технологиите са необятни.

Нещо повече, ГИС ни позволяват да видим голямата картина и да разберем по-добре въздействието на нашите решения върху планетата. Базирани на точни данни, ГИС ни помагат да изследваме едновременно изграденото от хората и заобикалящата го естествена среда, като определяме количествено въздействието на изменението на климата и адресираме първопричините.

Пускане на видеото

Експертиза на най-високо световно ниво

Силата на ГИС технологиите се крие в тяхната всеобхватност, както и във факта, че отговарят на специфичните нужди на различните потребители. Esri, световният пионер и лидер в геопространствените технологии, вече повече от 50 години подкрепя бизнеса, правителствата и неправителствените организации с геопространствени технологии, картографиране и анализи. С визия за бъдещето, компанията непрекъснато развива и усъвършенства ЕСРИ ГИС платформата, която функционира като неразделна част от над 24 000 публични институции и повече от 400 000 компании пo cвeтa. ЕСРИ ГИС плaтфopмaтa e пpиeтa зa ГИC cтaндapт в peдицa вoдeщи opгaнизaции, cpeд ĸoитo HATO, ООН, Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия, Световната банка, Световната здравна организация и много други.

Отдадени на обединяване на наука и технологии за изграждане на устойчив свят, Esri помагат за разрешаването на някои от най-сложните предизвикателства, пред които е изправена нашата планета.

ГИС променят сектори чрез оптимизация, контрол и колаборация

Стотици хиляди организации по цял свят, включително и в България, ежедневно използват ЕСРИ ГИС решения, като основна технология за повишаване на ефективността на своята работа, оптимизиране на процесите, намаляване на разходите, предоставяне на качествени и модерни услуги и др.

Така например ГИС технологията се е превърнала в жизненоважен инструмент за ютилити компаниите – от мултинационални ВиК дружества като Xylem, което оперира в 150 държави през Софийска вода до ВиК Силистра, всички те използват ГИС, за да управляват холистично целия цикъл на водата, от източника до чашата и всичко между тях. Независимо дали става дума за местоположението на активите, местоположението на клиентите или местоположението на инспекторите на терен, ГИС дават възможност за управление и оптимизиране на оперативните процеси – от присъединяване, съгласуване и изходни данни до незаконни връзки, управление на активите и на екипите на терен, а мениджърите да имат прецизна информация на една ръка разстояние. И разбира се, да вземат информирани решения по-бързо. 

Компании, като DHL и UPS използват платформата на Esri, като оптимизират дейността си и решават сложни логистично-транспортни задачи, гарантират сигурност на доставките, намаляват въглеродния си отпечатък чрез ГИС.

ГИС намират място и в сферата на енергетиката. Атомни централи, ВЕИ, пренос и разпределение – всички сектори използват ГИС за паспортизация на активите, сигурност, нормативно съответствие, поддръжка и други. Energy Queensland е доставчик на електричество в североизточна Австралия. Компанията менажира над 130 000 мили (близо 210 000 км) електропроводи, достатъчни да обиколят света пет пъти, и 153 000 подстанции. Това е една от най-големите енергийни мрежи в света, разпръсната в труден и предимно селски терен. Би било невъзможно Energy Queensland да се справи с тези предизвикателства без точно картографиране на физическите си активи и тяхната свързаност. Енергийният доставчик използва ЕСРИ ГИС, за да създаде реалистичен 3D цифров близнак на цялата си мрежа, над и под земята. Създаването на този дигитален близнак означава, че Energy Queensland може да наслагват слоеве с динамична информация, като вземат предвид ландшафта, времето, промените в търсенето и предлагането и много други изменящи се фактори.

ЕСРИ ГИС и перспективите пред дигитализацията в строителството

Строителството е един от консервативните икономически сектори, но ГИС технологиите отварят врати за въвеждане на иновации, постигане на целите от европейския Зелен пакт и повишаване на конкурентоспособността.

Съвременната строителна индустрия генерира голям обем от ценни данни за местоположение, които често се пренебрегват. Според един анализ на консултантската компания FMI, 95% от всичката информация, събрана в инженерната и строителната индустрия, остава неизползвана.

Визуализирането на данни върху карта или в 3D модел не просто е ефективен начин на представяне на информацията – ГИС предлагат и възможност за дизайн и проектиране, отчитайки контекста на заобикалящата среда (кадастър, регулация, инфраструктура, защитени зони, ограничения и др.).

Вече говорим и за 5D дигитални двойници на сгради и инфраструктура. 5D означава добавяне на параметри за цена и време към 3-измерните пространствени модели. 5-дименсионалният подход дава възможност на ръководителите на проекти да проследяват и прогнозират как промените в дизайна могат да повлияят на планирането или разходите за строителство и съответно да коригират решенията си. Това е стратегия, която илюстрира посоката, която много фирми в различни индустрии започват да поемат в области от управление на веригата за доставки през строителство на сгради до железопътна инфраструктура и дори ски курорти.

Стремежът към нетни нулеви емисии – постижим с ГИС

Новите разпоредби за енергийна ефективност в големите градове поставят редица ограничения пред сградите. В Ню Йорк бе приет закон, който задава лимити за емисии на сгради, по-големи от 2322 кв. м. (25 000 квадратни фута). Целта е намаляване на емисиите от тях с 80% до 2050 г. В Лос Анджелис се очаква градските сгради да бъдат дори с нулеви въглеродни емисии до същата година. А новите енергийни стандарти в Англия означават, че повече от половината офис сгради в централен Лондон може да се считат за неизползваеми след 2027 г.

С нарастването на натиска от страна на регулаторите, ГИС решенията осигуряват пространствения контекст, от който ръководителите имат нужда, за да разберат връзките между самите постройки, средата, в която се намират и околната екосистема.

Чрез съчетаването на ГИС със софтуер за строително-информационно моделиране (BIM), проектантите получават точно визуално представяне на сградите, както и способността да определят количествено и анализират енергийната ефективност, въглеродния отпечатък и загубите на вода в интелигентни сгради. ГИС може да покаже например как стъклените фасади с южно или източно изложение могат да отразяват слънчевата светлина и да нагряват съседните постройки. Компаниите, управляващи големи имоти, разпръснати в градовете или из обширни комплекси, имат на разположение интелигентни карти, за да визуализират и прогнозират тенденциите в потреблението на енергия за години напред.

Дигитална ефективност, вдъхновена от епохата

Цифровизацията на сектора се движи и от фактори извън строително-архитектурния бранш. Един от тях е смяната на поколенията. До 2025 г. милениалите може да съставляват до 75% от работната сила. Това значи хора, които са свикнали да работят с цифрова визуална информация, точно като от ГИС, и в същото време са със засилено чувство за отговорност към планетата.

Икономическата криза, свързана с поскъпване на ресурсите и имотите, както и ковид пандемията, която причини глобално сътресение по веригите за доставки, от своя страна, накараха компаниите в бранша бързо да търсят по-голяма ефективност. Такава, каквато само ИТ решенията могат да осигурят.

Ковид имаше и друг ефект. Секторът винаги е трябвало да намира начин да свърже архитектите на техните чертожни маси или компютри със строителните екипи на място. Но с началото на пандемията през 2020 г. дори мениджърите трябваше да намерят дигитални решения, за да преглеждат проекти и да наблюдават напредъка от отдалечени локации. Сега, когато фирмите възприемат нова форма на хибридна работа, тези цифрови работни процеси се превръщат в стандартна практика и стимулират бързи иновации.

С ГИС служителите на обекта могат да въвеждат данни в мобилни устройства, подавайки информация в реално време към таблата за управление, които ръководителите и клиентите могат да преглеждат от всяко място. Взимащите решение бързо се ориентират в ситуацията, дори дистанционно, а екипите на място спестяват време и намаляват въглеродните емисии от придвижването до офиса.

Когато пространственият контекст е вграден в информационната система, висшият мениджмънт може да открие бързо информацията, от която се нуждае – просто с приближаване до определено място на картата, вместо да се търсят и анализират данни от електронни таблици или регистри с множество раздели.

Натискът за преминаване към платформи за сътрудничество като ГИС идва и от клиентите и собствениците на сгради. Те вече не се задоволяват да чакат до края на даден проект, за да бъдат информирани. Имат по-малка толерантност към закъснения и преразходи, особено след като е доказано, че цифровите технологии ограничават неефективности от подобен тип. McKinsey установи, че 98% от мегапроектите завършват с надвишаване на бюджета, като три четвърти са приключени с поне 40% закъснение. При по-малките проекти положението не е много по-розово.

Чрез уеб ГИС дашбордове собствениците могат да станат част от дискусиите на архитекти, инженери и строителни професионалисти. Мениджърите могат да оценят статуса на проекта чрез достъпни графични интерфейси.

По-зелено бъдеще за една климатично-интензивна индустрия

Строителната индустрия поглъща огромно количество материали. Според The Economist тя консумира почти целия цимент, произведен в света, половината от стоманата и 1/4 от производството на алуминий и пластмаса. Това са все сектори, които замърсяват атмосферата в производствения си процес.

Електрозахранването, отоплението и климатизацията на жилищни и офис сгради също допринасят значително за свързаните със строителството емисии.
Оптимизиране на веригите за доставка и на работата на екипите на терен, интегриране на данни от дронове, оценка и анализ на ефектите върху проекта, но и върху заобикалящата среда, от различни сценарии при различни проектантски решения, всички тези и много други приложения са достъпни на компаниите от сектора.

Безалтернативното решение за предстоящия строителен бум

Очаква се глобалната площ на сградите да се удвои до 2060 г. С увеличаващото се търсене на устойчиво строителство и нарастващата дигитализация на дейността, старите стандарти и методи на работа в строителството, архитектурата и инженеринга се променят.

ГИС приложенията ще позволят на мениджърите да отговорят на тези тенденции, като в процеса привличат най-добрите млади таланти, удовлетворяват клиентите и поставят иновативните проекти на преден план.

С използването на решения, базирани на географски информационни системи, е възможно бързо да се идентифицират точките и звената на неефективност и загуба. Можем да подобрим дизайна, експлоатацията и използването на сградите. Способни сме дори да разработваме политики за насърчаване на устойчиви практики в областта на строителството и архитектурата. Да имате напълно интегрирана среда, използвайки геопространствени данни и дизайн, е предимството, което става жизнено необходимо.