В обувките на дигитализацията: Електрохолд уверено гради умни мрежи, навлиза и изкуственият интелект

Новите мрежи ще спомогнат за сигурността на електрозахранването, а чрез технологиите просюмърите вече няма да са само странна дума в речника

Всеки говори за нуждата от зелена трансформация, която в крайна сметка ще се случи полека-лека в идните години. Но малко хора осъзнават колко комплексно и сложно е това понятие. Прекрасен пример може да бъде взет от енергийния сектор, в който често се преплитат различни понятия – от декарбонизация през ВЕИ до енергийна бедност. Но за да се случи тази трансформация важна е основата. Тази опорна инфраструктура, която ще осъществи реално прехода, известна като електроразпределителна и преносна мрежа. Именно чрез тези дълги кабели, достигащи до всяка точка на Европа, вече е възможно да си говорим за зелената трансформация.

Пред развитието на електроразпределителната мрежа обаче има редица предизвикателства. Тези мрежи на бъдещето няма да съществуват отделно, а ще работят в синхрон, ще си „говорят“ като един истински жив организъм. И за тази трансформация ще са нужни технологични решения като изкуствен интелект, умни електромери, база данни и огромни инвестиции. Целта и пътят към нея са голямото предизвикателство пред всички разпределителни компании в Европа. А от Електрохолд България вече работят усилено, за да отговорят на съвременните изисквания на потребителите. За да се случи това са нужни серия от мерки за модернизация (или модерното вече upgrade) на електромрежата. Електрохолд уверено търси оптималните решения за развитието на съвременните технологии. В крайна сметка зелените промени ще доведат и до редица удобства за самите потребители, които стават все по-взискателни и вече не могат да си представят как се живее в свят без ток, интернет и умни машинки, командвани през телефоните. Електроразпределителните мрежи на бъдещето няма да могат да функционират без изкуствен интелект, убедени са от ютилити компанията. Заради това и ни предстои огромна трансформация на системите и мисленето на хората, смята Карел Крал, главен изпълнителен директор на Електрохолд България.

Той е твърдо убеден, че изкуственият интелект може значително да спомогне от една страна за управлението на инфраструктурата, а от друга за подобряване на обслужването на клиентите. С подобни технологии ще се създадат и съвсем нов вид гъвкави услуги или дори усъвършенствани прогнози за консумацията на електроенергия. Подобна информация ще бъде от полза за клиентите, защото след като те видят кога и колко енергия им е нужна в техния дом или офис, те ще могат по-умело да контролират консумацията си. А именно спестената енергия е най-ценният актив за всички ни. И в това се корени същината на Европейската зелена сделка. Нещо повече, клиентите вече не само ще могат да консумират електроенергия, а да я произвеждат сами и ако желаят да я продават обратно в мрежата – стават просюмъри, които са активни играчи на енергийния пазар.

За да се случи всичко това обаче най-важна е модернизацията на електроразпределителната мрежа. Операторът на системите в Западна България – Електроразпределителни мрежи Запад (ЕРМ Запад) като част от групата на Електрохолд – има визия за този upgrade. Той включва както изграждане на нови съоръжения, така и модернизацията на съществуващите. Събирането на информация и развитието на географската система ще дадат основата за въвеждането на нови услуги и възможности. Тук са и така наречените “demand side response” системи. Накратко това са правилните начини за балансиране на търсенето в електрическите мрежи чрез насърчаване на клиентите да пренасочат консумацията си на ток за моменти, когато мрежата не е натоварена. Това обикновено се случва чрез различни финансови стимули. Или по-просто казано: да стимулираш потребителя да не си пусне бойлера, електрическата печка и електромобила за зареждане в 20 часа, когато пикът в консумацията е най-голям. Вместо това пералнята и електромобилът може да се зареждат след 22 ч и при нощна тарифа. Нещо повече чрез внедряването на новите системи и електромери ще може например електромобилът да подава ток към мрежата в 8 вечерта, от което потребителите ще печелят, а системата ще остане стабилна. Така потребителите вече все по-често ще влизат в ролята и на производители на енергия – просюмъри. Всички тези сложни операции ще бъдат изпълнявани на 90% от изкуствения интелект. Именно чрез demand side response ще можем да мотивираме потребителите да използват по-разумно и отсрочено във времето електроенергията, смята Карел Карл.

„При мрежите процесът на въвеждане на новите технологии, който започна още преди промяната на собствеността, продължава и в момента“, разказва Крал. В момента Електрохолд инвестира сериозни суми в монтирането на умните електромери като се очаква новите смарт машини да достигнат 620 000 до края на тази година. „Този проект ще продължи, докато подменим всички електромери на лицензионната ни територия с умни устройства. Самите електромери са част от цялостна система за мерене, съхранение и обработка на данни, като целта е подобряване на качеството на доставяната енергия.

Самите устройства позволяват и по-прецизно да се откриват проблемните места по мрежата – загубите на енергия и дори кражбите при потребителите. Всичко това се случва на мига и след отстраняването на проблема се подобрява реално още по-бързо качеството на електрозахранването на изрядните потребители.

Дигитален близнак на мрежата

Навлизането на все повече електрически автомобили също означава нови предизвикателства за разпределителната и преносната мрежа. Накратко – всяка една нова зарядна станция трябва да бъде добре подсигурена енергийно. Тези вложения са ключови и ще се правят в идните години основно чрез европейски програми и собствено финансиране на енергодружествата.

Целта ни е да създадем дигитален „близнак“ на мрежата – да я управляваме, да знаем къде какви мощности има и да може да пренасочваме и диспечираме. Заедно с това ще вървят и инвестиции в по-мощни трансформатори и подобряване на мрежата, обяснява директорът на Електрохолд.

Дигиталният близнак на електромрежата ще бъде целият масив от данни, чрез който ще може с точност да се планира и прогнозира развитието ѝ. А и оттам по-лесно и бързо да се отговори на новите предизвикателства. Така вече „симулатори“ ще има не само за пилотите на самолети и в АЕЦ, но и за операторите на енергосистемата. Това ще е и ключовата нова инфраструктура за развитие на нови продукти или дори „виртуални електроцентрали“. Оттам остава още една крачка до бъдещите умни градове, където AI, интернет на нещата (IoT) и новата инфраструктура ще улесняват живота на потребителите.

Бързата реакция на аварийните екипи

Освен дигитален близнак новите енергийни мрежи ще имат по-добра телеметрия, а това ще даде възможности на аварийните екипи да намират и отстраняват още по-ефективно повредите по мрежата. „С проекта за дистанционно управление на екипите на терен специалистите ще имат непрекъсната информация чрез таблети за състоянието на мрежата и от какво имат нужда от една страна. А от друга страна ще има пълната информация в реално време къде точно е проблемът, как да се възстанови системата максимално бързо и кой казус е най-приоритетен. По този начин хартиените заявки за работа ще бъдат изцяло премахнати занапред,“ убеден е Крал.

В основата на всичко, е дигитализираната информация за състоянието на мрежата. Всеки един стълб, всеки проводник, кабелна линия, трансформатор ще бъдат дигитализирани и въведени в системата ни. Тази дигитализация продължава през 2023 г. продължи и ще се надгражда през следващата година. Обектите от инфраструктурата ще се заснемат и с дронове занапред, за да може по-бързо и ефективно да се реагира при всеки казус. „По този начин ще знаем веднага къде колко свободен капацитет има, как ще се промени потокът на енергия в мрежата и т.н.. Всичко това, което изброявам, е една програма от няколко проекта, наречена Advanced grid automation (Иновативна система за автоматизация на мрежата). Това е комбинация от проектите за умни електромери, географската информационна система, дистанционното управление на екипите и други инициативи на „Електрохолд“. Като целта ни е да стигнем до момента, в който може да кажем, че целият процес по разпределение на електроенергия е дигитализиран, обобщава идеята Крал.

Особено внимание „Електрохолд“ отделя и на околната среда и биоразнообразието. Компанията не само инвестира в нови технологии, но се старае и чрез тяхното приложение да се подобри опазването на околната среда, особено на птиците. Чрез новите системи за телеуправление и възможностите за защита от сблъсък на птици с далекопроводи се създават и по-добри условия за опазване на застрашени видове.