Енергия под наем

През последните няколко години, производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) заема все по-голям дял в брутното производство на електрическа енергия в сравнение с конвенционалните източници на електроенергия – ТЕЦ и АЕЦ. Всъщност, електричеството, идващо от новите фотоволтаични електроцентрали, които са с общ капацитет до 30 kW, в момента е единствената енергия от възобновяеми източници, за която може да се сключат договори за дългосрочно изкупуване по фиксирана преференциална цена. Това е добра новина – ако се занимавате с този бизнес ще имате гарантирани приходи, както и прилично бързо изплащане на инвестицията. Тенденцията напоследък е за по-малък размер на инвестициите, която е породена от значителното намаление на цените на соларните съоръжения и повишаването на ефективността на соларните клетки. Това означава, че можете да реализирате такъв тип проекти, използвайки далеч по-малка площ, необходима за монтаж на съоръженията.

В тази статия ще поговорим за възможностите и практическата полза от изграждане на домашна соларна система, както и за опцията вместо това да използваме електроенергия, доставена ни директно от компаниите, използващи единствено ВЕИ.

Собствена соларна инсталация или договор за доставка на зелена енергия у дома?

Ако търсите начини да намалите сметката си за електричество, вероятно вече сте попадали на изгодни договори за лизинг на соларни панели или директно купуване на зелена слънчева енергия. За да вземете правилното решение дали лизингът на соларна инсталация или ползването на енергия от ВЕИ компания е подходящ за вас, трябва да разберете предимствата и недостатъците на това и да сте сигурни, че разполагате с необходимото пространство, ако решите да закупувате соларните панели.

Използването на соларна система на лизинг и договорите за закупуване на зелена енергия (PPA – power purchase agreements, познати засега само в чужбина) по същество ви позволяват да наемете система от слънчеви панели, която някоя соларна компания ще постави на вашия покрив или директно да се включите към доставчик на такава енергия. Можете да използвате последната, както и енергията, генерирана от вашата нова соларна система, за да намалите драстично сметката си за електричество. Повечето лизинг схеми за слънчеви панели и PPA предлагат персонализирано авансово плащане и предплатени опции. Ако решите да ползвате соларна система под наем, от ваша страна не е необходима почти никаква поддръжка, като соларната компания, от която ще ползвате енергията или наемате панелите, ще бъде отговорна за цялостното поддържане и мониторинг, които системата изисква. При тези обстоятелства вие няма да притежавате системата от слънчеви панели, като вместо това ще правите месечни плащания към соларната компания.

При получаване на соларни инсталации на лизинг или договор за ползване на зелена енергия, както може да се досетите е необходимо да сключите дългосрочен договор. Средната продължителност на тези договори е около 20 години, като може да изберете да закупите системата от слънчеви панели или да я премахнете в края на договора си. Както обикновено в лизинг схемите, можете да платите цялата сума и да закупите системата по всяко време, когато имате достатъчно финанси. Имайте предвид, че е възможно всяка година сумата, която плащате за вашата система от слънчеви панели да се увеличава. Нарастващата сума, ще бъде посочена във вашия договор, като увеличението обикновено е между 3% и 5% или в зависимост от самия договор.

Използването на соларната система на лизинг и ползването на PPA договори за доставка на зелена енергия са много сходни. Най-голямата разлика между тях е, че плащате фиксирана месечна вноска при лизинга за ползване на фотоволтаиците, докато чрез PPA договорите плащате фиксирана сума за киловатчас (kWh) генерирана мощност. Тъй като цената, която плащате е пряко свързана с количеството енергия, произведено от слънчевите панели, в дългосрочен план бихте могли да спестите повече с опцията PPA.

Какво трябва да знаем преди да поръчаме соларна инсталация на лизинг?

Проектите за възобновяема енергия може да изискват голямо пространство. Тези проекти могат да бъдат изградени върху публична или частна земя. Някои юрисдикции са улеснили отдаването под наем на обществени земи, като например Бюрото за управление на земята на САЩ, което определя конкретни зони за наемане само за проекти като тези.

Винаги е добра идея да сте внимателни, когато отдавате или ползвате соларни системи под наем, тъй като в много райони са въведени строги екологични разпоредби. Трябва да сте сигурни, че сте изчистили всички възможни недоразумения между вас и собственика на земята, преди да изградите проект за възобновяема енергия. Трябва също така да се уверите, че разбирате всякакви компромиси за собственост или продажба, свързани със сертификатите за възобновяема енергия (REC), генерирани от системата. Соларните панели не са нещо, което можете лесно да скриете и е по-добре да говорите предварително с вашия наемодател, за да го уведомите какво планирате да направите. Можете да коментирате подробности относно размера на панелите, независимо дали те ще бъдат инсталирани на покрива или в двора и колко време ще отнеме инсталацията. Свържете се с компанията, и поговорете относно разходите и техническите спецификации за инсталиране на подвижни слънчеви панели. Въз основа на вашето текущо местоположение и наличният бюджет изпълнителят ще ви препоръча размер и тип. Разберете дали се предлагат като самостоятелни блокове и устройства, които могат да се свържат към електрическата мрежа. Важното е, че  можете да персонализирате устройствата въз основа на размера на вашия дом и количеството енергия, от което се нуждаете.

По света и у нас

Примерите за използване на ВЕИ в домовете са много. Япония, САЩ, както и големите европейски държави са водещи относно ползването на слънчевата енергия. И все пак, когато обмисляте да използвате слънчева енергия, предварителните разходи могат да ви накарат да се замислите. Това не е изненадващо, като се има предвид, че една жилищна слънчева система в САЩ, например, струва между $15 000 и $25 000. Налице е статистика, според която 25% от австралийците, живеещи в Западна Австралия, са поставили на покривите си домашни слънчеви панели. Важна част в случая са батериите за съхраняване на енергия, като голям брой от хората нямат възможност да закупят системи за акумулиране на енергия. За да ги облекчат от австралийската компания Synergy, заедно с местния енергиен оператор Western Power са дали възможност на голям брой семейства да изпробват акумулаторната система Теѕlа РоwеrРасk, която е със заделен капацитет от 420 КWh. Всички те могат ежедневно да натрупват енергийните излишъци в общо акумулаторно хранилище, което е базирано на Power Pack. В следобедните часове, въпросните домакинства могат да използват натрупаната енергия, облекчавайки натоварването на мрежата в пиковите часове. Дневният лимит в случая е 8 киловатчаса, като семействата трябва да заплащат по 0.79 долара на ден за ползването на общото хранилище. Сметките показват, че годишният наем е 266 долара, което е доста изгодно с оглед на това, че цената на домашната акумулаторна система, Tesla PowerWall, например, струва около $7000.

Говорейки за България, цената на една 15 KW фотоволтаична система е в рамките на 20-22 хиляди лева, а тези с капацитет от 30 киловатчаса, базирани на панели и инвертор струват над 30 хиляди лева. Инвестицията е сериозна, но в повечето случаи, особено в дългосрочен план си заслужава. Повечето банки у нас предлагат кредити за изграждане и експлоатация на соларни системи, налице са и немалко консултантски фирми, които ще ви помогнат да планирате, проектирате и монтирате вашите соларни инсталации. Още повече – съвсем скоро се очаква да бъдат отпуснати парите за домакинствата по Плана за възстановяване и устойчивост, които имат за цел да стимулират домакинствата в България да ползват ВЕИ за лични нужди. Очакванията са за финансиране с 15 000 лв. на всяко домакинство, като условието тук е жилището да е било отоплявано на печка с дърва и въглища, локално парно или други видове неефективни източници. Домакинствата ще трябва да доплатят около 30% от стойността на целия проект. Добра новина е, че на 100% ще бъдат финансирани проектите, включващи единствено соларни бойлери. Там стойността на безвъзмездната помощ възлиза на до 1960 лв. Отпуснатите пари няма да се предоставят авансово, т.е. ползвателите ще трябва да платят сами инвестицията във фотоволтаична система за лично ползване, а след това да кандидатстват за възстановяване на сумите, които са платили. Лошата новина е, че жилища, които се ползват под наем или такива, в които се извършва стопанска дейност според Търговския регистър или НПО няма да могат да се възползват от това финансиране. Ако имате неплатени данъци и задължения към държавата също няма да може да се възползвате от помощта. Самите собственици на жилища ще бъдат задължени да поддържат инсталациите поне 3 години.

Добър пример – в няколко български общини от няколко години има инициатива за използване на покривните пространства на сградите които са общинска собственост за монтиране на фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ ) с обща инсталирана мощност до 30kWp. Отдаването под наем на покривните повърхности не възпрепятства по никакъв начин използването на съответните сгради и осъществяване на предвидените в тях дейности. От друга страна, сградите общинска собственост са изключително подходящи, защото се намират във високо урбанизирана територия. Използването на покривните пространства за производство на електроенергия от слънцето крие огромен екологичен потенциал. В град Сандански, с оглед големият брой горещи и слънчеви дни, голям брой от сградите са снабдени с фотоволтаични и системи за загряване на водата за битови нужди. Търсенето и предлагането на парцели за фотоволтаични паркове става все по-голямо, като пример са местата близо до автомагистрала Струма, където парцел от 7500 кв.м със запазена мощност за 1 мегават за фотоволтаична централа струва около 225 хиляди евро.

С оглед на това, че вероятно ни очакват нови увеличения на цените на тока, възможен е дори недостиг и въвеждане на режим през зимните периоди, покупката на соларни панели и инвестицията в собствена соларна инсталация става напълно оправдана. Ето и един пример: Факт е, че годишна възвръщаемост на инвестиция от 10% е отлична по всички бизнес стандарти по света. При соларната инсталация и при тези цени на тока този коефициент може да достигне 20 и дори 50%. Ако лошата тенденция цените на тока да продължат да растат, това ще доведе до още по-добра възвръщаемост в порядъка на 25% до 70% годишно.

За съжаление, отдаването под наем на соларни инсталации все още е непознат елемент за нашия пазар, макар че има някои компании, които подготвят почвата за това: например екипът на търговското дружество Интер Солар Груп ЕООД работи над вариант за отдаване на фотоволтаични системи под наем. Към момента обаче все още няма стартирано решение и работеща оферта за този тип услуга.

Откъде да закупим соларна инсталация?

В последните години все повече компании търсят и запълват тази пазарна ниша и у нас. Доста български компании имат богато портфолио, включително предложения, които са подходящи за лични нужди. В техния най-икономичният вариант, това, което получавате е достатъчно за покриване на голяма част от необходимата електроенергия за дома, като може да спестите до 80% от месечните сметки. Инвестицията в такова оборудване се изплаща за около 5 години, като следващите 20 години след това имате почти безплатен ток. Ако пък искате и да печелите, то фирмите предлагат изграждане на по-големи инсталации до 30 киловатчаса, като излишъкът от енергия може да ви бъде изкупен. За целта е необходима обаче площ от около 120-150 кв.м. според изложението на мястото, където ще се разполагат панелите. Изплащането на инвестицията при сегашните цени на електроенергия е възможно за около 4-4.5 години. Разбира се, предлагат се и опции за изграждане на цял фотоволтаичен парк, ако искате просто да правите бизнес с добитата електроенергия.

Необходимото оборудване

Разбира се, това без което не можем са соларните панели, като цените им са почти сходни между различните производители за различните типове панели. Друга важна част от оборудването или по-скоро може би най-важният компонент са инверторите. Но тук разликите в цените могат да бъдат значителни. За пример може да дадем два идентични инвертора с еднаква мощност и подобни спецификации, като единият обаче струва 1200 лева, а другият – 3500 лева. Разликата идва преди всичко от гаранцията – в единия случай тя е две години в другият – 10 години. Друг фактор относно цената тук е принципът на работа. По-евтиният вариант изключва и пуска енергия от външната мрежа когато не може да произведе достатъчно от соларните панели, но другият позволява „смесване на енергия“, добавяйки от външната мрежа само това, което не му достига като производство от панелите.

Важна част са и електрическите табла за прав и променлив ток – монтират се до инвертора и служат за защита на електроинсталацията и соларните панели. Тук цените също може да варират заради качеството на компонентите вътре. Монтажната конструкция за самите панели са с метален, поцинкован, алуминиев и т.н. профили. Разликата в цената на различните конструкции е доста голяма.

И на последно място, но не по важност – батериите. Самата тема за тях е много обширна, но като цяло разликата е следната – единият тип батерии са т.н. оловно-киселинни, а другият са масово навлизащите на пазара литиеви батерии. Разликата в цената им е доста голяма, най вече заради животът на оловно-киселинните батерии, който рядко надминава 3 години, докато само гаранцията на хубавите литиеви батерии е 10 години. Теглото и размерите им също са решаващи – всички знаем, колко компактни и ергономични са литиевите батерии.

Бъдещето на фотоволтаиците е гарантирано и е в градските проекти и транспорта. Според прогнозите, фотоволтаичните системи ще нараснат тройно като капацитет до 2030 г., когато България трябва да постигне 27% дял на ВЕИ от общото потребление на енергия.