Чистите енергийни източници имат нужда от повече техници, но секторът се задъхва от липса на хора

Около 30 милиона нови работни места, свързани с чистата енергия трябва да бъдат създадени до 2030 г., щом светът твърдо е поел по пътя на декарбонизация на икономиката. Отделно пък 13 милиона работни места в индустрии, свързани с изкопаеми горива, са изложени на риск от изчезване. Това са малка част от констатациите на доклада на Международната агенция по енергетика по отношение на новите работни места в процеса на декарбонизация.

МАЕ настоява политиците и работодателите да засилят усилията си за привличане на работници от други сектори, да преквалифицират съществуващите работници, работещи с изкопаеми горива, да се уверят, че работните места са добре платени и да поставят специален акцент върху общностите, които са критично тежко засегнати от прехода.

Броят на работните места в глобалния енергиен сектор се е увеличил през 2022 г., тъй като нарастващите инвестиции в чисти енергийни технологии стимулират търсенето на нови работници във всеки регион на света. Това е записано в последния доклад на Международната агенция по енергетика. В него се предлага еталон за заетостта във всички енергийни отрасли, защото кризата с липсата на експерти става все по-голяма.

В документа се картографира заетостта в енергийния сектор по региони, горива, технология и верига на добавената стойност. Докладът предоставя богата на данни основа за политиците, индустрията, работниците и преподавателите, за да разберат свързаните с труда въздействия на прехода към чиста енергия.

Слънчева енергия, вятър, електромобили, батерии, термопомпи, добив на критични минерали…

Заетостта в енергетиката в световен мащаб нарасна до 67 милиона души през 2022 г., което е увеличение с 3,5 милиона спрямо нивата преди пандемията. Повече от половината от растежа на заетостта през този период е само в пет сектора: слънчева фотоволтаична енергия, вятър, електрически превозни средства (EV) и батерии, термопомпи и добив на критични минерали. От петте сектора слънчевите фотоволтаици са най-големият работодател, отчитайки 4 милиона работни места, докато електромобилите и батериите са най-бързо растящите. Там вече са намерили работата си нови над 1 милион служители от 2019 г. насам.

Работните места при възобновяемата енергия изпревариха изкопаемите горива още през 2021 г

Работните места в индустриите за изкопаеми горива също се увеличиха на годишна база, но възстановяването беше по-слабо, оставяйки изкопаемите горива под нивата отпреди пандемията, въпреки че петролните и газовите компании отбелязаха рекордни приходи през 2022 г. В резултат на това чистата енергия заетостта представлява над половината от общите работни места в енергийния сектор. Това се случва след като тази енергия изпревари изкопаемите горива през 2021 г.

Увеличението на работните места в областта на чистата енергия се наблюдава във всеки регион на света, като Китай, домът на най-голямата енергийна работна сила днес, представлява най-големият дял от добавените работни места в световен мащаб. Разрастването на индустриите за чиста енергия също така генерира работни места нагоре по веригата в критичния минерален добив, който добави 180 000 работни места през последните три години, подчертавайки нарастващото значение на тези основни елементи при новата енергийна икономика.

Недостигът на квалифицирана работна ръка остава основен проблем

Въпреки това, все по-голям брой енергийни индустрии посочват недостига на квалифицирана работна ръка като ключова пречка за засилване на дейността, според собствено проучване на МАЕ. То е било проведено сред 160 глобални енергийни фирми. Докладът установява, че броят на работниците, които търсят дипломи или сертификати, свързани с работата в енергийния сектор, не е в крак с нарастващото търсене при тези работни места. Това важи особено за професионалните работници като електротехници, специализирани в работата в енергийния сектор, както и професионалисти в областта на науката, технологиите и инженерните специалности.

„Безпрецедентното ускорение, което наблюдаваме при преминаването към чисти технологии, създава милиони нови възможности за работа по целия свят – но те не се запълват достатъчно бързо“, обясни още при представянето на доклада изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. „Правителствата, промишлеността и образователните институции трябва да въведат програми за предоставяне на необходимия опит в енергийния сектор, за да бъдат в крак с нарастващото търсене, особено за производство и изграждане на проекти за чиста енергия, необходими за постигане на нашите енергийни и климатични цели.“

Преквалификация на съществуващи работници

Около 36% от енергийните работници в света са с висококвалифицирани професии, в сравнение с около 27% спрямо други сектори на икономиката. Някои компании за изкопаеми горива преквалифицират работници вътрешно за позиции към области от с нискоемисионно производство, за да задържат талантите или да поддържат гъвкавост, когато възникнат нужди от повече подобни кадри. Това обаче не е опция навсякъде и осигуряването на ориентиран към хората и справедлив преход за засегнатите работници трябва да остане в центъра на вниманието на политиците. А това е особено валидно във въгледобивния сектор, където заетостта последователно намалява от няколко години, до голяма степен поради нарастващата механизация.

Очаква се нарастващото търсене на работници в областта на чистата енергия да продължи, като ръстът на новите работни места надвишава намаляването на ролята на изкопаемите горива във всички сценарии на МАЕ. В актуализирания сценарий за декарбонизация до 2050 г. – който осигурява път на глобалния енергиен сектор, съответстващ на ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C – до 2030 г. ще бъдат създадени 30 милиона нови работни места за чисти енергийни източници. Докато близо 13 милиона работни места от индустрии, свързани с изкопаемите горива са изложени на риск от затваряне или изгубване.

Това означава, че около две работни места за чиста енергия ще бъдат създадени за всяка загубена работа, свързана с изкопаеми горива. Енергийните работни места може да не са винаги на едно и също място, нито да изискват едни и същи умения, което означава, че политиците трябва да се съсредоточат върху обучението за работа и изграждането на капацитет, за да гарантират, че енергийните преходи са от полза за възможно най-много хора.
Работниците, идващи извън енергийния сектор, ще бъдат от съществено значение и с известна преквалификация много работници днес биха могли да се възползват от по-високи заплати в енергийния сектор. Налице е нуждата от орган за създаване на политики, който има за цел да гарантира, че създадените работни места предлагат повишаващи се стандарти за работниците. Те са и по-приобщаващи като са насочени към енергийните общности, засегнати от зеления прехода – друга област, която МАЕ проследява и анализира.

Източник: МАЕ